Ett projekt som innebar ett omfattande förarbete med bland annat riktades hela taket upp och spikades med oljehärdad massonite, innan det 2 kupiga tegeltaket kunde färdigställas.

Tak byttes även på intilliggande garage.

Projektet i korthet

  • 2 kupigtlertegel
  • 2 nya skorstenar

Takjobbet ar det tredje som Skarbergs Bygg hjälpt oss med, och det var definitivt inte den sista.

Stefan
Takbyte, Skara