Totalentreprenad:

Vid ombyggnationer/ nybyggnationer finns det en möjlighet att få hjälp med totalentreprenad vilket innebär att vi håller i samordningen med andra hantverkare som behövs för att få arbetet att löpa på så smidigt som möjligt. Vi samarbetar endast med entreprenörer som vi anser har kunniga och pålitliga hantverkare. Ni får tryggheten med en garanti och tydliga fakturor från ett ställe.

En och samma person ansvarar för hela projektet.

Nybyggnation:

Med vår breda erfarenhet har vi kunskapen att ta oss an nybyggnationer.

Tillbyggnad och renovering:

Kontakter finns både med arkitekter och konstruktörer om så behövs inför tillbyggnader och renoveringar. Vi ger professionella tips om råd om olika möjligeter och vad man behöver tänka på.

Badrumsrenovering:

Vi utför alla typer av badrumsrenoveringar. Givetvis enligt gällande branschregler och garantier.

Murningsarbeten:

Vi utför mindre murningsarbeten t ex av källarväggar och trappor men också skorstensrenoveringar i samband med omläggning av tak.