Generationsboende

Här har vi gjort mycket, allt från invändigt, utvändigt. Hela fastigheten tömdes och förlängdes.

När arbetet var klart var det en färdig bostad.

Projektet i korthet

  • Nytt bjälklag och nya väggar
  • Tillbyggnad
  • Toalett
  • Tvättstuga
  • Fasad och tak
  • Etc.

Jag har använt mig av samma snickare sedan 1994, valet är för mig givet!

Pelle
Renovering, Ledsjö